OSTATNÍ

Hackathon - vytvořili jsme výherní aplikaci.

Dne 21. 3. jsme se zúčastnili soutěže Hackathon Královehradeckého kraje 2019, na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, která probíhala celý den. Cílem této soutěže bylo ve 2 až 4 členném týmu vytvořit webovou aplikaci, která by mohla být užitečná pro kraj i veřejnost a to s použitím otevřených dat Královehradeckého kraje.


Za naši školu jsme vyjeli ve dvoučlenném týmu – Jiří Šrytr a Matyáš Teplý jako studenti oboru Aplikační software a multimédia. Umístili jsme se na prvním místě s webovou aplikací, pomocí které si uživatel může najít praktického lékaře či zubaře, a vyhráli tak 20 000 Kč.


Zápis týmu probíhal od 8.00 do 8.30, potom následovala krátká prezentace o otevřených datech a představení poroty a mentorů. Od 9.00 začalo samotné navrhování, přemýšlení a samozřejmě programování. Ve 12.00 na nás čekal pestrý oběd, mohli jsme si totiž vybrat z mnoha jídel. Po obědě jsme opět pokračovali v naší práci až do 16.30, kdy probíhala prezentace aplikací porotě a dalším účastníkům soutěže. Nakonec jsme se sešli v posluchárně, ve které jsme se dozvěděli o rozhodnutí poroty.


Zdrojové kódy našich prací byly zveřejněny na github účtu Královehradeckého kraje, jedná se tedy o open source.


Soutěž byla uspořádána velice pěkně a určitě jsme získali spoustu nových zkušeností. Děkujeme Královehradeckému kraji za poskytnutí této příležitosti.